מרכזים רפואיים

•בתוך סביבה רגישה הדורשת זמינות מירבית של אנשי הצוות והרופאים, ע"י לחיצה כפתור העזרה מיידית ומצילה חיים!