קופה - TAKE AWAY

•נגמר עידן הקריאה בשם הלקוח במיקרופון
•הלקוח מקבל כפתור ,וברגע שההזמנה מוכנה מקבל איתות מהקופה לבוא לאסוף אותה